11/03/2022

Δραστηριότητες για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους

Τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλουμε στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, ανάλογα με την ηλικία τους;
10/03/2022

Η σχέση των διαταραχών ανάγνωσης με τις διαταραχές λόγου

Η σχέση των διαταραχών των αναγνωστικών δεξιοτήτων με τις διαταραχές του λόγου, μελετήθηκε από τη σκοπιά της ψυχολογίας, της παιδοψυχιατρικής και των νευροεπιστημών.
24/02/2022

Αυτοματοποίηση: Το κλειδί για μία επιτυχημένη θεραπεία ομιλίας (Δραστηριότητες)

Η θεραπεία μιας διαταραχής της ομιλίας οδηγεί στην αντικατάσταση μιας παλιάς συνήθειας με μία νέα.
07/02/2022

Διαταραχές σίτισης και κατάποσης (Συμπτώματα & Αντιμετώπιση)

Δυσφαγία είναι η  δυσκολία στην κατάποση των τροφών ή των υγρών. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να μετακινηθούν τα τρόφιμα ή […]
07/02/2022

Online παιχνίδι για την ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας

Η φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί πως μια πρόταση αποτελείται από μικρότερα μέρη, όπως συλλαβές, λέξεις, φωνήματα και να τα χειρίζεται συνειδητά.
02/02/2022

Διήγηση ιστοριών: ενθαρρύνοντας την προφορική και γραπτή αφήγηση

Η αφήγηση είναι η διήγηση ιστοριών. Είναι ένας από τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιείται καθημερινά καθώς αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλο.