Εφημερίδα FreeSunday: Μύθοι & Αλήθειες για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
25/09/2017
Παρουσίαση του βιβλίου «Μαθησιακές Ευκολίες» του κου Παπαναστασίου Φώτη
10/10/2017