ΔΩΡΕΑΝ Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας
02/06/2020
Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ [Εγκύκλιος]
03/06/2020