Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Η πρόσκληση για αιτήσεις – ΦΕΚ
24/07/2022
Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
25/07/2022