Παρουσίαση του βιβλίου «Μαθησιακές Ευκολίες» στη Θεσσαλονίκη
10/09/2017
Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
13/09/2017