Σεμινάριο στη Ρόδο “Δυσλεξία – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες” σε συνεργασία με τα Public – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
05/09/2023
Αναγνώριση συναισθημάτων – Φύλλα εργασίας για όλες τις τάξεις
02/10/2023