Προσλήψεις 101 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχ. έτος 2018-19
21/09/2018
Ενημέρωση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών: Πληρωμή αναπληρωτών ΕΣΠΑ
23/09/2018