ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την αποστολή της αγγελίας σας θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και δημοσίευση της όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας , την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την ειδικότητα σας και ένα κείμενο στο οποίο αναφέρεται η περιγραφή της αγγελίας σας .

Τo site μας ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία που μας γνωστοποιείτε. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο μας τα εμπιστευθήκατε.