Παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών
30/03/2020
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Νέο ωράριο σε δημοτικά και γυμνάσια
31/03/2020