Επιμορφωτικό πρόγραμμα: “Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης σε Παιδιά, Εφήβους & Ενήλικες”
21/05/2015
Ημερίδα «Μέθοδοι ένταξης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας»
10/06/2015