Πρόσκληση για τη συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικών – πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
06/04/2020
Φύλλα εργασίας για επανάληψη σε διάφορα μαθήματα για τις τάξεις του Δημοτικού
07/04/2020