Εκτυπώσιμα: Ορθογραφικές Ασκήσεις (γ’-δ’ τάξη)
03/11/2021
766.486,00 € για την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δημιουργία συμπεριληπτικού σχολείου
08/11/2021