Προσλήψεις αναπληρωτών: Χρονοδιάγραμμα και κινητοποιήσεις
24/08/2019
Πρώτα η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ύστερα των εκπαιδευτικών
26/08/2019