Α.Σ.Ε.Π.: Οδηγός εγγραφής στο Μητρώο για αίτηση μόνιμου διορισμού
31/03/2019
Μόνιμοι Διορισμοί: Η Απόφαση με τη μοριοδότηση προσόντων εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
03/04/2019