Πλούσιο διδακτικό υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού
21/07/2020
Μόνιμοι διορισμοί: Εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες της προκήρυξης 4ΕΑ/2019 (κλάδων ΤΕ)01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16
21/07/2020