Διορισμός εκπαιδευτικών 2022: Εγχειρίδιο αίτησης στο ΟΠΣΥΔ (Βήμα – Βήμα)
25/07/2022
Προκήρυξη 3ΕΑ/2022: Νέους πίνακες εκδίδει το ΑΣΕΠ μετά από τα λάθη
02/08/2022