Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Η Ε.Σ.ΑμεΑ, Η Ο.Λ.Μ.Ε, Η Δ.Ο.Ε, ΟΙ Σ.Α.Τ.Ε.Α, Η Π.Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
05/06/2014
Πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών
10/06/2014