Ενημερωτικό για τις προσλήψεις αναπληρωτών | Οδηγίες – Διευκρινίσεις
31/08/2019
Δέσμευση από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για ίδιες ή και περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών
31/08/2019