Πληροφορίες και οδηγίες για τον Κορωνοϊό Covid-19 με το πρόγραμμα MAKATON
15/04/2020
Πιθανό σενάριο: Πρώτα ανοίγουν Δημοτικά στις 11 Μαΐου και μετά Γυμνάσια-Λύκεια;
18/04/2020