Ασκήσεις για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού
12/04/2021
Δραστηριότητα για την εκμάθηση των χρωμάτων, την ανάπτυξη του λεξιλογίου και βελτίωση της παρατηρητικότητας (Κάρτες για εκτύπωση)
13/04/2021