Ενημέρωση του ΠΑΣΑΔ για Προσωρινούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
24/07/2019
Μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διορισμών στην Ειδική Αγωγή
26/07/2019