Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
30/10/2020
Προσλήψεις Αναπληρωτών – ΟΠΣΥΔ: Αναλυτικές οδηγίες για αιτήσεις-δηλώσεις σχολικών μονάδων
30/10/2020