Πρώτα θα τρέξει ειδική και μετά γενική, όπως και πέρυσι. Ενημέρωση για Α/θμια
28/08/2018
Υπογράφηκε η απόφαση για χρήση των Ενιαίων Πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για όλα τα Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
29/08/2018