Προσλήψεις εκπαιδευτικών 2023: Πίνακες κατάταξης γενικής εκπαίδευσης 1ΓΕ – Όλα τα ονόματα
26/07/2023
Μόνιμοι διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
01/08/2023