Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες μέρες στο σχολείο
13/09/2022
Οδηγίες από το Υπ. Παιδείας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων (2022 – 2023)
15/09/2022