4 Εποχές – Πλούσιο Εποπτικό Υλικό για Εκτύπωση
11/03/2021
“Μαθησιακές Ευκολίες” – Q&A με θέμα τη Δυσλεξία (από το LIVE event με τα Public)
12/03/2021