Οι ειδικότητες και τα προσόντα που αναγράφονται στις προκηρύξεις για τους μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΑΣΕΠ πριν λίγο απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τις περιλήψεις δύο προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες από τον ΑΣΕΠ για τις προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θα κάνουν αίτηση θα εγγραφούν σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (πίνακας κατάταξης).

Δείτε αναλυτικά

Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο, για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και κατά ειδικότητα και μουσική ειδίκευση, για τον
κλάδο/ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 (πίνακας Α΄- εκπαιδευτικών ΓΕ), αποτυπώνονται ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 1ΓΕ/2019)

Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα (πίνακας Α΄- εκπαιδευτικών ΓΕ), αποτυπώνονται ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 2ΓΕ/2019)

Πηγή: alfavita.gr