Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Διορθώσεις και συμπληρωματικές μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ
26/04/2022
ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022: Η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠ-ΕΒΠ
29/04/2022