Οι 11.700 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και τα επίσημα οργανικά κενά ανά ειδικότητα και περιοχή
07/07/2021
Κατανομή μαθητών σε τμήματα: Όχι με αλφαβητική σειρά αλλά βάσει των ειδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών
08/07/2021