Οι κυριότερες Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου είναι οι ακόλουθες:

• Διαταραχή λόγου αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου, η οποία χαρακτηρίζεται από απόκλιση από τη χρονολογική ηλικία τόσο στην εκφραστική ικανότητα όσο και στην κατανόηση του προφορικού λόγου.

• Φωνολογική διαταραχή, η οποία περιορίζει το παιδί να κατακτήσει το φωνολογικό σύστημα της μητρικής του γλώσσας με αποτέλεσμα να παρουσιάζει διαταραγμένη ικανότητα άρθρωσης.

• Διαταραχή λόγου εκφραστικού τύπου, στην οποία ενώ η κατανόηση του προφορικού λόγου είναι αντίστοιχη της χρονολογικής ηλικίας του παιδιού, η κωδικοποίηση των ιδεών και η έκφρασή τους είναι περιορισμένη.

• Διαταραχή ρυθμού της ομιλίας, η οποία διαταράσσει τη ροή της ομιλίας με την εμφάνιση επαναλήψεων συλλαβών ή ακόμη και λέξεων, με παρατεταμένη παραγωγή ήχων ή με «μπλοκαρίσματα» του αέρα ή της φώνησης. Ο τραυλισμός θεωρείται διαταραχή της ροής του λόγου και εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού λόγου και εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης.

• Διαταραχή άρθρωσης, η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του μηχανισμού άρθρωσης.

Συχνότητα των Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου

Οι περισσότερες διαταραχές στον λόγο και την ομιλία εντοπίζονται κατά την προσχολική ηλικίακαι ιδιαίτερα κατά την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Οι Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου εμφανίζονται με συχνότητα 10% περίπου στο γενικό πληθυσμό κ αφορούν στην απόκλιση της ανάπτυξης των επιπέδων του λόγου συνολικά ή σε κάποιο από αυτά, όταν δεν υπάρχουν νοητικά ή αισθητηριακά ελλείμματα. Οι διαταραχές του λόγου εκδηλώνονται πιο συχνά στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια.

Αιτιολογία των Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου

Η αιτιολογία των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας συμπεριλαμβάνουν τόσο οργανικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Προβλήματα ακοής, νευρολογικές παθήσεις, λειτουργικά προβλήματα των οργάνων άρθρωσης, ανατομικές δυσπλασίες, κλπ, θεωρούνται ως μερικοί από τους πιο συνήθεις οργανικούς παράγοντες. Επιπλέον, το γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού θα πρέπει να του παρέχει γλωσσικά ερεθίσματα με το σωστό τρόπο, ενώ το επικοινωνιακό του περιβάλλον θα πρέπει να του δημιουργεί κίνητρο ώστε το παιδί να θέλει να επικοινωνήσει λεκτικά τις εμπειρίες του. Πολλές φορές, ένας λανθασμένος χειρισμός ή συμπεριφορά από μέρους των γονέων ή των εκπαιδευτικών δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί και να το εισάγει σε φάση άρνησης, με αποτέλεσμα τελικά να ατονήσουν μερικές γλωσσικές ικανότητες.

Αντιμετώπιση των Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου

Οι διαταραχές στον λόγο και την ομιλία χρήζουν έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης καθώς μπορεί να επηρεάσουν σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού, τη συμπεριφορά και την κοινωνική του προσαρμογή, την προσπάθειά του για μάθηση και τη μελλοντική του εξέλιξη. Τα προβλήματα αυτά συχνά συνυπάρχουν με άλλες διαταραχέςκαι για το λόγο αυτό είναι καλό να αντιμετωπίζονται μέσα από ομάδα ειδικών από διάφορες ειδικότητες (π.χ. λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, κλπ), ενώ κρίνεται απαραίτητη η στενή συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Πηγή: child-development.gr

www.eidikospaidagogos.gr