Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αποστολή προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρόσκληση δήλωσης περιοχών
24/07/2020
Μόνιμοι διορισμοί Ε.Α.Ε. – Τα επόμενα βήματα μετά τη δήλωση περιοχών. Πότε ανακοινώνονται ονόματα και περιοχές
26/07/2020