Ζητείται άμεσα ειδικός για παράλληλη στήριξη
28/02/2020
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΤΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
06/03/2020