Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
22/01/2022
Λογοθεραπευτρια
22/01/2022