Φιλόλογος
28/06/2019
Πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας Ιωαννίνων
05/07/2019