Από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ζητούνται οι ειδικότητες: λογοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγός, εργοθεραπεύτρια, ψυχολόγος
26/03/2022
Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
26/03/2022