Τι είναι τελικά η Φωνολογική Ενημερότητα;

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, καθώς και να κατανοεί ότι  κάποιες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι είναι τελικά η Φωνολογική Ενημερότητα;.