Ποια είναι τα 8 είδη νοημοσύνης των παιδιών και πώς καλλιεργούνται;

Μετά από χρόνια επιστημονικής έρευνας έχει αποδειχθεί ότι το I.Q. (ο γνωστός δείκτης νοημοσύνης), καθώς και η υψηλή ακαδημαϊ­κή επίδοση έχουν μικρή σχέση με την επιτυχία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ποια είναι τα 8 είδη νοημοσύνης των παιδιών και πώς καλλιεργούνται;.