Τι είναι τελικά η Φωνολογική Ενημερότητα;

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, καθώς και να κατανοεί ότι  κάποιες λέξεις μπορούν μεταξύ τους να δημιουργήσουν ομοιοκαταληξία. Η φωνολογική ενημερότητα περιλαμβάνει μια ποικιλία από δεξιότητες. Όλες αυτές οι δεξιότητες φαίνεται να πηγάζουν από την ίδια γνωστική βάση και ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι είναι τελικά η Φωνολογική Ενημερότητα;.