Δυσαρθρία – Είδη, πρόγνωση και αξιολόγηση

Η δυσαρθρία είναι μία αρθρωτική διαταραχή που προέρχεται από αδυναμία ή παράλυση των μυών που σχετίζονται με την άρθρωση και την αναπνοή. Η αιτιολογία της δυσαρθρίας σχετίζεται άμεσα με βλάβες των κέντρων ή των νευρικών οδών που μετέχουν στην ομιλία. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να προκληθούν οπουδήποτε (στον φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα κ.α.) από επίκτητες ή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δυσαρθρία – Είδη, πρόγνωση και αξιολόγηση.